top of page
  • Writer's pictureIDEAL SMILE

ทำอย่างไรเมื่อป่วยด้วยโควิด-19

ทำอย่างไรเมื่อป่วยด้วยโควิด-19 (หรือเมื่อสงสัยว่าป่วย)


เรียบเรียงโดย ทันตแพทย์ธัชชัย ธัญญาวัลย


หากเราได้รับการตรวจแล้วว่าป่วยด้วยโรคโควิด-19  

หรือมีความสงสัยว่าป่วย แต่ไม่ได้มีอาการรุนแรงใด ๆ

และหมอบอกว่า คุณสามารถใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านได้

ไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

เราจะต้องปฏิบัติตนอย่างไร


เพราะเราอย่าลืมว่า โรคนี้ ส่วนมากอาการไม่รุนแรง

และหายเองได้

การไปพบแพทย์โดยไม่จำเป็น

นอกจากทำให้เกิดการซ้ำเติมภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์แล้ว

ตัวเรายังมีความเสี่ยงที่จะติดโรคจากโรงพยาบาลได้อีกด้วย


วันนี้เรามีข้อแนะนำง่าย ๆ (โดยองค์การอนามัยโลก)

มาบอกกล่าวกันครับ


  • หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ หรือแอลกอฮอล์เจล  • อยู่ที่บ้าน ห้ามออกไปไหน ห้ามพบปะผู้คน ไม่ออกไปในที่สาธารณะ ดื่มน้ำอุ่น รับประทานอาหารที่มีสารอาหารเพียงพอ ถ้าเป็นไข้รับประทานยาลดไข้ (พาราเซตามอล คือยาที่แนะนำให้ใช้)  ถ้ามีอาการไอรับประทานยาแก้ไอ  • อยู่ให้ห่างจากคนในบ้าน ถ้ามีห้องนอนเป็นของตัวเอง ให้อยู่เฉพาะห้องตัวเอง ทำห้องให้มีระบบระบายอากาศที่ดี เช่น อาจจะต้องเปิดหน้าต่างให้ลมระบายบ้างบางช่วงเวลา หากจำเป็นต้องพบปะผู้คน เช่น มีคนนำอาหารมาให้ ให้สวมใส่หน้ากากอนามัย และอยู่ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร และถ้าเป็นไปได้ใช้ห้องน้ำแยกกับคนอื่นก็จะเป็นการดี


  • ถ้ามีอาการไอ จาม โดยที่ไม่มีหน้ากากอนามัยปิดปาก ให้ใช้ข้อศอกปิดปากให้เร็วที่สุด และใช้กระดาษทิชชูทำความสะอาด หรือใช้ผ้าเปียกแบบใช้แล้วทิ้ง และทิ้งของติดเชื้อเหล่านั้นด้วยวิธีการใส่ในถุงที่ปิดมิดชิด  • ถ้ามีการอาการผิดปกติ เช่น หายใจลำบาก ให้รีบโทรเรียกรถพยาบาล หรือสายด่วน  1669  โดยเร็วที่สุด


ด้วยความปรารถนาดีจากคลินิกทันตกรรมไอดีลสไมล์  www.idealsmile.dental

7 เมษายน 2563

Yorumlar


bottom of page