ไอดีลสไมล์ จัดฟัน สยาม จัดฟัน Ideal Smile Idealsmile

OUR STORY

การทำงานร่วมกันของทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมความงาม โดยสามารถให้คำปรึกษา รักษา

และดูแลภายหลังการรักษาได้อย่างครบถ้วน 

เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และรวบรวม

องค์ความรู้เฉพาะด้านทันตกรรมความงาม

แก้ไขความผิดปกติของอวัยวะบดเคี้ยว

รวมถึงโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบนใบหน้า

พนักงานทุกคนมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้า

ในการดูแลและให้บริการดุจญาติมิตร

คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

ideal%20siam_edited.jpg

PATIENT REVIEWS

คุณ Amy Kitiya เข้ารับบริการจัดฟันเร็ว Fastbraces TURBO

โดย IDEAL SMILE ไอดีลสไมล์ คลินิกทันตกรรม

รีวิวจากคนไข้

ไอดีลสไมล์ คลินิกทันตกรรม

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum