top of page

ไอดีลสไมล์ จัดฟัน สยาม จัดฟัน Ideal Smile Idealsmile

OUR STORY

การทำงานร่วมกันของทันตแพทย์

ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรมความงาม โดยสามารถให้คำปรึกษา รักษา

และดูแลภายหลังการรักษาได้อย่างครบถ้วน 

เป็นศูนย์กลางการวิจัย พัฒนา และรวบรวม

องค์ความรู้เฉพาะด้านทันตกรรมความงาม

แก้ไขความผิดปกติของอวัยวะบดเคี้ยว

รวมถึงโครงสร้างกระดูกและกล้ามเนื้อบนใบหน้า

พนักงานทุกคนมีเจตนารมณ์อย่างแรงกล้า

ในการดูแลและให้บริการดุจญาติมิตร

คำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้รับบริการ

ideal%20siam_edited.jpg

PATIENT REVIEWS

คุณ Amy Kitiya เข้ารับบริการจัดฟันเร็ว
Fastbraces TURBO
by IDEAL SMILE

bottom of page