Dr Chitsanucha Paladraksa (Dr Jam)

ทพญ ชิษณุชา ปลัดรักษา (คุณหมอแจม)

การศึกษา

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับสอง
มหาวิทยาลัยนเรศวร

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum