Dr Paweena Kulpiyawaja (Dr Bow)

ทพญ ปวีณา กุลปิยะวาจา (คุณหมอโบว์)

การศึกษา
-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ตารางทำงานคุณหมโบว์
สาขาสยาม
วันอังคาร

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum