Dr Kamonjuta Waradisai (Dr Kaew)

ทพญ กมลจุฑา วราดิศัย (คุณหมอแก้ว)

การศึกษา
-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต

ตารางทำงานคุณหมอแก้ว
สาขาสยาม
วันเสาร์

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum