จัดฟัน,จัดฟันเร็ว,โปรโมชั่นจัดฟันจนจบเคส,โปรโมชั่นจัดฟันเร็วจนจบเคส,จัดฟันใส Invisalign,จัดฟันใส Invisalign,จัดฟันใส Invisalign,จัดฟันใส Invisalign,ดาม่อน,จัดฟันใส Zenyum,พิมพ์ปากเพื่อวิเคราะห์การสบฟัน,O-ring replacement (จากที่อื่น),เครื่องมือคงสภาพฟัน (Retainer),เครื่องมือคงสภาพฟัน แบบมีลวดลาย,เครื่องมือคงสภาพฟัน แบบใส,ติดเครื่องมือที่หลุด (bracket, tube),Miniscrew,อุปกรณ์เสริม,ตัดลวด (จากที่อื่น),Dental Braces,Triangular Shaped Braces,Dental Braces (Full Case),Fastbraces (Full Case),Invisalign (Express),Invisalign (Lite),Invisalign (Moderate),Invisalign (Comprehensive),Damon System Braces,Zenyum,Dental Impression,O-ring replacement (From Other Clinic),Retainer,Decorated Retainer,Clear Retainer,Fix bracket, tube,Miniscrew,Additional Orthodontic Devices,Orthodontic Wire Adjustment (From Other Clinic)

Orthodontics & Orthopedics

ทันตกรรมจัดฟัน

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum