ตรวจฟัน,ผ่าชิ้นเนื้อพิสูจน์,ตรวจสภาพประสาทฟัน,ค่าปลอดเชื้อ,Dental Check Up,Biopsy,EPT (Electric Pulp Testing),Sterilization Fee,Check up

Check Up

ตรวจรักษา

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum