top of page
  • Writer's pictureIDEAL SMILE

เมื่อ "จัดฟันเสร็จแล้ว" ควรปฏิบัติตัวอย่างไร?

ในโพสต์นี้จะมาแนะนำวิธีการดูแลสภาพฟัน ภายหลังจากการจัดฟันครบตามแผนการรักษาแล้วนะคะ

เพื่อรักษาฟันที่เรียงตัวสวยงามไปอย่างยาวนานค่ะ


1. รีเทนเนอร์ หรือ เครื่องมือคงสภาพฟัน เป็นสิ่งที่ต้องใส่อย่างมีวินัยเป็นประจำ

ช่วง 6 เดือนแรกหลังถอดเครื่องมือ แนะนำให้ใส่ตลอดเวลานะคะ ถอดแค่ตอนรับประทานอาหารหรือแปรงฟัน

หลังจาก 6 เดือนนี้ ให้ใส่เป็นประจำทุกวันตลอดไป ช่วงกลางคืน (หรือกลางวัน ตามแต่สะดวกค่ะ)


2. กรณีรีเทนเนอร์เสียหาย ให้รีบมาทำชิ้นใหม่


3. ทำความสะอาดรีเทนเนอร์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง


4.แปรงฟันให้สะอาดเป็นประจำ


5. พบทันตแพทย์ทุก 6 เดือน


Comentários


bottom of page