top of page
  • Writer's pictureIDEAL SMILE

ทำฟันปลอดภัย ห่างไกลโควิด

ที่ IDEAL SMILE มีการ #คัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับการรักษา เพื่อรักษาระดับความปลอดภัยในการให้บริการ ดังนี้ค่ะ


1. คนไข้ต้องได้รับวัคซีนป้องกันCovid 19 #อย่างน้อย1เข็ม (ในกรณีของ AstraZeneca หรือ Pfizer) หรือ ได้รับวัคซีน #ครบโดส แล้ว (กรณี Sinovac, Sinopharm, Sinovac+AstraZeneca หรือ Johnson & Johnson's)

2. หากยังไม่ได้รับวัคซีนจะต้องมี #ผลตรวจ ATK Test หรือ Rapid Test ผลตรวจไม่เกิน 7 วัน

3. หากยังไม่ได้รับวัคซีนและไม่มีผลตรวจ ทางคลินิกรบกวนขอความร่วมมือ คัดกรองคนไข้ด้วย ATK Test จากทางคลินิกก่อนเข้ารับการรักษาค่ะ

4.ทางคลินิกขอความร่วมมือเลื่อนนัดหมาย และ งดให้บริการ คนไข้ที่เข้าข่ายดังต่อไปนี้ - มีไข้ ไอ มีน้ำมูก มีอุณหภูมิร่างกาย สูงกว่า 37 องศาเซลเซียส ขึ้นไป - ใกล้ชิดกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด19 หรืออยู่ในกลุ่มเสี่ยง พื้นที่เฝ้าระวังโควิด19 - หากเคยมีประวัติการติดเชื้อโควิด19 และได้รับการรักษาจนหายดีแล้ว โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนทำนัดหมายทุกครั้ง

ทางคลินิกขอขอบพระคุณในความร่วมมือของคนไข้ค่ะ

ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพแข็งแรงนะคะ หากสนใจทำฟัน จัดฟัน

ทำนัดและปรึกษา ฟรี! _____________________________

IDEAL SMILE ฟันดี ชีวิตดี

Change your smile, change your life

สาขาสยาม

092-249-9142

Line: @idealsiam

สาขาธนบุรี

093-416-8383

Line: @idealsmile สาขาสาธุประดิษฐ์

063-642-1615

Line: @ideal.sathu

_____________________________

_____________________________

bottom of page