• IDEAL SMILE

ข้อปฏิบัติภายหลังการ "ฟอกสีฟัน"

การฟอกสีฟันทำให้ฟันขาวสดใสขึ้น ภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง

หากรักษาอย่างถูกวิธี ก็จะคงความขาวให้ยาวนานขึ้นได้

ภายหลังเข้ารับการฟอกสีฟัน ต้องปฏิบัติอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ


1. หากมีการเสียวฟัน สามารถขอรับยาแก้ปวดได้ และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่ร้อน เย็น หรือเป็นกรดสูงเกินไป


2. หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ และหลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม สีจัด เป็นเวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์


3. หากเลี่ยงเครื่องดื่มสีจัด เช่น ชา กาแฟ ไม่ได้ แนะนำให้ใช้หลอดในการดื่ม


4. แนะนำให้หลีกเลี่ยงการใช้ลิปสติกสีเข้ม อย่างน้อย 1 สัปดาห์


5. ควรบ้วนปากทุกครั้ง หลังการรับประทานอาหาร และดื่มเครื่องดื่ม


6.แปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง อย่างสม่ำเสมอ


7. บ้วนปากด้วยน้ำยาที่ผสมฟลูออไรด์ก่อนนอน และหลังบ้วนปาก 30 นาที ไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหาร


8. เพื่อให้ฟันขาวได้อย่างยาวนานขึ้น สามารถใช้ชุดฟอกสีฟันที่บ้านร่วมด้วยได้ และควรมาพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน