top of page
  • Writer's pictureIDEAL SMILE

ข้อปฏิบัติภายหลังการ "ฟอกสีฟัน"

ข้อปฏิบัติและการดูแลรักษาหลังการฟอกสีฟัน

ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่ก่อให้เกิดคราบสีบนฟันเช่น

การดื่มชา กาแฟ ไวน์แดง รวมถึงการงดสูบบุหรี่ อย่างน้อย 1 สัปดาห์

การดูแลรักษาความสะอาดอย่างถูกวิธีจะสามารถช่วยรักษาความขาวให้อยู่ได้นานมากขึ้น

ข้อปฏิบัติหากมีอาการเสียวฟันจากการฟอกสีฟันด้วยเลเซอร์

* ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มที่ร้อน เย็นหรือมีความเป็นกรดสูงเกินไป

* การรับประทานยาแก้ปวด สามารถช่วยลดอาการเสียวฟันได้


การดูแลรักษาหลังการทำการฟอกสีฟันด้วย Zoom

* ควรทำความสะอาดด้วยการแปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง การแปรงฟันหลังรับประทานอาหารเป็นการเริ่มวินัยที่ดีในการดูแลสุขภาพปากและฟันซึ่งเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง

* ควรทำความสะอาดด้วยไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 1 - 2 ครั้ง

* ควรทำการบ้วนปากด้วยน้ำยาผสมฟลูออไรด์ก่อนนอนทุกวัน โดยทำกลั้วน้ำยาและอมไว้ในปากอย่างน้อย 1 นาที และไม่ควรดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารภายใน 30 นาทีหลังการบ้วนปาก

* ควรพบทันตแพทย์เป็นประจำทุก 6 เดือน

การดูแลหลังรับบริการฟอกฟันขาว

1.ห้ามสูบบุหรี่อย่างน้อย 24 ชม.หลังจากการฟอกสีฟัน

2.หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีสีจัด เช่น แกงเขียวหวาน, แกงส้ม, ซอสมะเขือเทศ

3.หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีสี เช่น ชา, กาแฟ, น้ำอัดลม, ไวน์ หากเลี่ยงไม่ได้ให้ใช้หลอดในการดื่ม หลีกเลี่ยงการใช้

4.ลิปสติกที่มีสีเข้ม อย่างน้อยในช่วง 7 วันแรกหลังจากฟอกสีฟัน

5.บ้วนปากด้วยน้ำสะอาดหลังการรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดื่มทุกครั้ง เพื่อลดการสะสมคราบ

ซึ่งจะก่อให้เกิดสีบนผิวฟัน

6.แปรงฟันร่วมกับการใช้ไหมขัดฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง เพื่อช่วยขจัดคราบบนผิวฟัน

7.หลังการฟอกสีฟัน ในบางกรณีอาจเกิดอาการเสียวฟันใน 1-2 วันหลังจากฟอกสีฟันได้

8.ใช้การฟอกสีฟันแบบทำเองที่บ้านร่วมด้วย เพื่อช่วยคงความขาวของฟันให้ได้ยาวนานขึ้นComentarios


bottom of page