Dr Natnicha Wamasing ( Dr Dream)

ทพญ ณัฐนิชา วามะสิงห์ (คุณหมอดรีม)

การศึกษา

-ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยนเรศวร

ตารางทำงานคุณหมอดรีม
สาขาสยาม
วันเสาร์ (ที่หนึ่งและสามของเดือน)

ไอดีลสไมล์, จัดฟัน, สยาม, จัดฟัน, Ideal Smile, Idealsmile, รากเทียม, รากฟันเทียม, เกลารากฟัน, จัดฟันใส, ฟาสเบรส, fastbraces, invisalign, zenyum